https://www.hotelfarmavysoka.cz/festival-2023
top of page

Agroturistika

JÍZDY NA KONI


Farma Vysoká nabízí výukové hodiny jezdectví pro úplné začátečníky, či vysoce pokročilé jezdce.  pravidla pro rezervace jízd a potřebné informace k nim naleznete zde. Pro zkušené zájemce také organizuje jízdy na koni do volné přírody, vždy s doprovodem.  Naše okolí je velmi otevřené a naše koně se s "nováčkem" bohužel chovají na těchto otevřených loukách jinak a často nepředvídatelně.  Nejprve si jezdce osvojíme na hale a pokud vidíme, že koně dobře ovládá, vyrazíme do terénu.   Všem ostatním doporučujeme jízdu v kryté hale či na venkovní jízdárně.  Hodiny jízdy na koni je nutné rezervovat  co nejdříve, ideálně 4 – 5 dnů před příjezdem.

CO JE TŘEBA VĚDĚT PŘED REZERVACÍ JEZDECTVÍ?

V první řadě je třeba rozlišit, zda se jedná o vodění nebo výcvik, případně agrohodinu, prohlídku stáje či vyjížďku. 

 

CO JE VODĚNÍ?

Vodění se vztahuje většinou na malé děti do 8 let, které s koňmi nemají žádné zkušenosti. U vodění je to jednoduché - buď poník nebo velký kůň na 20 minut stojí 250/300 Kč. Pokud vodíme dospělého, tak je to možné pouze na velkém koni.  Můžeme vodit i více dětí najednou, záleží, zda chtějí děti prostřídat nebo každé dítě povodit zvlášť. Co kůň, to vodič, takže větší počet vodění najednou /nad 2 děti/ lze, ale dobré toto specifikovat, abychom měli dost vodičů na danou rezervaci.

CO JE TO VÝCVIK?

U výcviku nás zajímají 3 základní informace:

a) věk

b) váha omezeno nad 100 kg už výcvik určitě ne, tam spíš jen nějaké povodění

c) pokročilost ježdění

Pokud jste začátečník, tak doporučujeme max. 30 minutový trénink najednou.

Pokud jste pokročilí jezdec, tak 45 min. trénink 
Do skupiny dáváme většinou max.6 jezdců
Individuální skupina jsou počítání 1-2 jezdci

 

Představa, že když jsem už seděl na koni nebo bylo mé dítě na táboře, tedy už UMÍM jezdit, je většinou mylná a může být pro nás všechny i nebezpečná!  Pokud vaše dítě tvrdí, že jezdit umí a vy mu slepě věříte, může to být velmi nepříjemné zjištění.  Často těsně před nasednutím na koně slýcháme:  "Sice jezdit už umím, ale vždy mě někdo vedl".  Při skupinovém tréninku je toto zjištění docela nepříjemné.  Při výcviku zákazníka OPRAVDU NIKDO NEVEDE - od toho je vodění.   Raději nám vždy zavolejte a vše si můžeme domluvit osobně.

VYJÍŽĎKA
Ano, ale nejdřív určitě vyzkoušíme jak jezdíte, většinou je možná pouze s pokročilými jezdci

 

AGROHODINY

Jedná se o 30 minut, kdy učíme jak se chovat ve stájích, jak přistupovat ke koni, jak se čistí, krmí atd. Někdy rozdělujeme na 15 minut před jízdou - kdy se kůň čistí sedlá a připravuje na jízdu a 15 minut po jízdě, kdy se kůň tzv. odstrojuje, sundává se mu uzdečka, kamaše atd. a třeba se mu ošetří kopyta apod.  Na agrohodinu, vodění nebo prohlídku stáje není potřeba kvalifikovaný CVIČITEL, ten je potřeba na výcvik a vyjížďku. 

 

PROHLÍDKA STÁJE

Ano, je dobré ji objednat alespoň den dopředu, trvá cca 20-25 minut a máte tak možnost podívat se do rpsotr veřejnosti uzavřeným

 

Martina Svobodová mob. kontakt 777349751 Farma Vysoká a  JS Vysoká, Vysoká 9, 46331 Chrastava

Na hodinu jízdy na koni si na sebe, prosím, vezměte sportovní obuv a přiléhavé dlouhé kalhoty nebo tepláky. Helmu Vám zapůjčíme. Dostavte se do stájí k provozní kanceláři nejdéle 15 minut před zahájením hodiny. Pokud dorazíte po zahájení hodiny, nelze do výcvikové hodiny již vstoupit a nárok na tuto jízdu zaniká.  

Pečlivě pročtěte formulář osobní zodpovědnosti, který dostanete od paní Svobodové, vyplňte své jméno a podepište. Instruktor určí, jestli jste způsobilý jít s koněm do terénu. Dbejte prosím jeho doporučení. Máte-li zájem o přikoupení dalších jízd, lze je zajistit po domluvě s paní Svobodovou nebo rezervovat. Výcviková hodina se skládá ze 45 minut v sedle a 15 minut přípravy.  Místo jízdy na koni podléhá vlivům počasí (jízdárna, krytá hala, terén).  

Agroturistika

 

Na Farmě Vysoká máte příležitost poznat a vyzkoušet si jaké je pečovat o koně, sedlat je, čistit, vodit, místovat, uzdit, atd. Instruktor Vás provede stájemi, podá teoretickou instruktáž o chovatelství, péči a jezdectví a zodpoví jakékoliv otázky. Agrohodiny je nutné předem rezervovat a jsou skupinové.

Co je třeba vědět před rezervací jezdectví?

V první řadě je třeba rozlišit, zda se jedná o vodění nebo výcvik, případně agrohodinu, prohlídku stáje či vyjížďku. 

 

Co je vodění?

Vodění se vztahuje většinou na malé děti do 8 let, které s koňmi nemají žádné zkušenosti. U vodění je to jednoduché - buď poník nebo velký kůň na 20 minut stojí 250/300 Kč. Pokud vodíme dospělého, tak je to možné pouze na velkém koni.  Můžeme vodit i více dětí najednou, záleží, zda chtějí děti prostřídat nebo každé dítě povodit zvlášť. Co kůň, to vodič, takže větší počet vodění najednou /nad 2 děti/ lze, ale dobré toto specifikovat, abychom měli dost vodičů na danou rezervaci.

Co je výcvik?

U výcviku nás zajímají 3 základní informace:

a) věk

b) váha omezeno nad 100 kg už výcvik určitě ne, tam spíš jen nějaké povodění

c) pokročilost ježdění

Pokud jste začátečník, tak doporučujeme max. 30 minutový trénink najednou.

Pokud jste pokročilí jezdec, tak 45 min. trénink 
Do skupiny dáváme většinou max.6 jezdců
Individuální skupina jsou počítání 1-2 jezdci

Vyjížďka ven do okolí
Ano a je to opravdu většinou krásný a nezapomenutelný zážitek v dobrém slova smyslu, pokdu vše jde hladce.  Ale nejdřív určitě vyzkoušíme jak jezdíte, většinou je možná pouze s pokročilými jezdci

 

Co je to agroho

Jedná se o 30 minut, kdy učíme jak se chovat ve stájích, jak přistupovat ke koni, jak se čistí, krmí atd. Někdy rozdělujeme na 15 minut před jízdou - kdy se kůň čistí sedlá a připravuje na jízdu a 15 minut po jízdě, kdy se kůň tzv. odstrojuje, sundává se mu uzdečka, kamaše atd. a třeba se mu ošetří kopyta apod.

 

PROHLÍDKA STÁJE

Ano, je dobré ji objednat alespoň den dopředu, trvá cca 20-25 minut a máte tak možnost podívat se do rpsotr veřejnosti uzavřeným

 

Na agrohodinu, vodění nebo prohlídku stáje není potřeba kvalifikovaný CVIČITEL, ten je potřeba na výcvik a vyjížďku. 

 

Představa, že když jsem už seděl na koni nebo bylo mé dítě na táboře, tedy už UMÍM jezdit, je většinou mylná a může být pro nás všechny i nebezpečná!  Pokud vaše dítě tvrdí, že jezdit umí a vy mu slepě věříte, může to být velmi nepříjemné zjištění.  Často těsně před nasednutím na koně slýcháme:  "Sice jezdit už umím, ale vždy mě někdo vedl".  Při skupinovém tréninku je toto zjištění docela nepříjemné.  Při výcviku zákazníka OPRAVDU NIKDO NEVEDE - od toho je vodění.   Raději nám vždy zavolejte a vše si můžeme domluvit osobně.

 

Martina Svobodová mob. kontakt 777349751 Farma Vysoká a  JS Vysoká, Vysoká 9, 46331 Chrastava

Stáje a pastviny

 

Naše koně jsou během dne převážně na pastvinách. Podél budovy se k nim dostanete a koně uvidíte. Vstupovat přímo na pastviny je však přísně zakázáno! Pastviny jsou pod proudem elektrického napětí, který může způsobit zranění. Přístup do stájí a jejich prohlídka je možná během vyčleněných hodin otevřených pro veřejnost od 15 do 16hod. Po předběžné domluvě je také možné si individuálně domluvit prohlídku stájí i v jiné hodiny.

Boxy

 

Na vašem boxu by neměly být žádné předměty, jako jsou háky, věšáky, provazy plné postrojů, atd. Vedle ohlávky a vodítka, by na boxu nemělo být nic jiného. Ostatní vaše postroje prosím uklízejte do vašich skříní a zamykejte si je, aby nedošlo ke ztrátám či poškození. Za nezabezpečené věci neneseme zodpovědnost. Prosíme, dodržujte vaše šatny čisté, např. formou služeb. Za jejich úklid neručíme!!!  Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Stelivo

 

Naše standardní podestýlka, ať už pilin či slámy, je zhruba 10 až 15 cm. Tato vrstva je denně pročišťovaná a obměňovaná. Navíc je doplňovaná odpoledním vyvážením nečistot dle nutnosti. Stáje jsou prostorné a dobře izolované, s větracími okny. Přistýlání z důvodů chladu či nadměrného čpění tedy naštěstí není třeba, jako tomu bývá v některých jiných stájích. Z těchto důvodů, pouze v případě vašeho zájmu, zajistíme přistýlání vašeho boxu a to za poplatek 300 Kč/měsíc. Sami tak bez našeho vědomí laskavě nečiňte.

Krmení

 

Přistýlání senem či jádrem je přísně zakázané!!!  Pokud máte pocit, že váš kůň dostal málo, prosím řešte s pečovatelkou, která krmivo na vaše přání doplní.  Za nadměrné množství sena účtujeme poplatek 300 Kč/měsíc. Vaše doplňkové krmivo neskladujte v šatnách, domluvte si uskladnění s pečovatelkou.  Za ztrátu vašeho nezabezpečeného doplňkového krmiva neneseme žádnou zodpovědnost.

Přístup na pastviny

 

Děti do 12 let a neoprávněné osoby mají přísný zákaz vstupu na pastviny!  Ohrady jsou nepřetržitě pod elektrickým proudem, který lze vypnout přímo u vstupní brány. Rukojeti vstupních bran ohradníků vždy zavěste, nikdy nesmí zůstat na zemi! Vzhledem k sezónním plísním doporučujeme pravidelnou péči nohou, nebo omezit vstup na pastviny. Za vzniklé plísně neneseme zodpovědnost. Informujte prosím naše pečovatelky, pokud si nepřejete koně vyvádět ven, nebo na právě zabahněný výběh. Najdete-li nějaký cizí objekt na pastvinách, prosíme, odstraňte ho nebo nám to nahlaste.

Hala a Jízdárna

 

Náš skokový materiál je vám plně k dispozici. Každý majitel je povinen odklízet jak překážky, tak i veškeré nečistoty po svém koni ihned po své hodině pro další zákazníky.  Do haly pokud možno nevstupujte, je-li výcvik v provozu, nebo jen velmi tiše a ohleduplně, pouze po domluvě s právě přítomným jezdcem. Dodržujte rozvrh haly. 


Nevstupujte na venkovní jízdárnu po velkém dešti či v jeho průběhu, kdy jsou viditelné kaluže nebo velmi podmáčený povrh, čímž ho můžete trvale poškodit.  Sami si jízdárnu ani halu nikdy nekropte, požádejte pečovatele. Dodržujte ceduli „nevstupovat“, v době údržby.

Bezpečnost

 

Pokud již vašemu neplnoletému dítěti věříte na koni bez dozoru, doplňte prosím ve smlouvě, že nás vždy, např. formou sms, budete předem informovat, že dítě v daný den může na koni vyrazit samo, pokud mu to nedovolíte natrvalo, aniž bychom o tom museli být předem informováni, nebo dle dodatku ve smlouvě.

REZERVACE JÍZD NA KONI NA TEL. +420 777 349 751

JSVYSOKA131@SEZNAM.CZ

Storno podmínky našich služeb (wellness, masáže, jezdectví a agroturistika)

  • Zrušení zdarma více než 48 hod. před zahájením rezervované služby

  • 50 % z ceny při zrušení méně než 48 hod. před zahájením rezervované služby

  • ​100 % z ceny při zrušení méně než 24 hod. před zahájením rezervované služby

bottom of page