Česky English Deutch
sedlo opratka

Historie farmy Vysoká

Původní farma Achal Teke

V roce 1992 bylo Městským úřadem v Chrastavě vydáno stavební povolení na stavbu pro chov koní pro paní Havlíčkovou a p. Havlíčka. Manželé Havlíčkovi plánovali vybudovat největší chovnou stanici v Evropě a to vzácného plemene koní Achal Teke. Součástí plánu tohoto velmi nadšeného manželského páru byla rozlehlá stáj a tzv "safari" mnoha druhů zvířat pocházejících z našeho podnebného pásu a právě z klimatu oblasti tehdejšího Turkmenistánu, dále spolu s hotelem, restaurací, multifunkčním sportovním hřištěm, půjčovnou postrojů, plně vybavenou veterinární ordinací s operačním sálem např. i včetně porodního stolu pro koně a jiná zvířata, jezdeckou školou, apod.  Farma byla obklopena téměř 150 ha vlastnických pozemků, které měly toto "safari" hospodářsky vyživovat.  Majitelé postupně začali pořizovat i koně a importovali jich několik i z Ruska (původní rodná zem Achal Teke je však Turkmenistán) a pomalu se jejich záměr začínal realizovat. 

Tento velkolepý projekt pana Havlíčka, kterému vděčíme za jeho nesmírnou odvahu a nadšení a bez kterého by tu dnes farma ani nestála, neměl v Čechách a snad ani v celé Evropě, až na malé výjimky, obdoby. Koně se zde rozmnožovali a farma nabývala své velikosti. Celkový počet chovaných koní rychle vzrůstal a v jednu chvíli se blížil až k 200 kusům koní Achal Teke a Altajských koní.

Finanční nedostatky a tajuplné okolnosti však brzy farmu začaly neblaze pronásledovat a její existence začala být velice vratká. Její původní majitelé i dvounozí a čtyřnozí obyvatelé ji nakonec museli opustit a po dlouhá léta byla doslova zamrazena v čase (u správce veřejné podstaty).  

Naše úplné začátky na farmě

Po dlouhých 8 letech, kdy farma ležela ladem, což ji samozřejmě neblaze poznamenalo a zdevastovalo, jsme ji dne 29.12.2003 koupili ve veřejné dražbě. Nejdříve jsme sami nevěděli, co si s ní počneme, zda to nebyl jen hodně šílený nápad několika bláznů či naopak začátek velkého snu jedné optimistické rodiny plné nadšenců - rodiny Svobodů.
Nakonec jsme se ale dlouho nerozmýšleli a hned v lednu 2004 jsme zahájili dostavbu tohoto hektarového mega-areálu. Začali jsme s částí, která svou rozestavěností byla nejdále, tedy se stájemi

V dubnu 2004 jsme pořídili první koně, mezi nimiž bylo i 7 původních obyvatel farmy Achal Teke, které jsme od Havlíčků koupili.  ačátky byly pomalé a těžké a trvalo téměř 2 roky, než se stáje pomalu začaly naplňovat. Pokoušeli jsme se o různé dotační programy z rozvoje venkova a několik se nám jich podařilo i rozpracovat. 

Ekologické hospodaření

Farma Vysoká splňuje všechna kritéria definovaná zákonem 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a od roku 2007 je zařazena do seznamu ekologicky hospodařících zemědělců. Ekologicky hospodaříme na 50 hektarech pastvin a luk a chov koní splňuje všechny podmínky ekologického hospodaření.

Hotel a restaurace

Postupně jsme se dopracovali i k hotelové části farmy, kterou jsme v roce 2004 převzali jako pouhou hrubou stavbu se zlomky její projektové dokumentace. Pravidla stavitelství, nároky na hygienu a bezpečnost, to vše se za těch 10 let, které uplynuly od původního stavebního povolení, se natolik změnily, že se vše zdálo téměř nemožné. Nakonec se ale přece povedlo a dne 22.1.2009 byla konečně vydána kolaudace na hotelovou část areálu

Farmu Vysoká čeká ještě dlouhá pouť před jejím úplným dokončením, plná úskalí a modlení se zda vystačíme a udržíme se.  Pokud v ní však lidé i zvířata budou nalézat alespoň takové zalíbení jako doposud a tím i finančně podporovat její existenci, uděláme vše proto, aby se svého slavného a tolik očekávaného dne své kompletní funkčnosti opravdu dočkala.  

Kontakty