Česky English Deutch
sedlo opratka

Bezpečnostní pravidla

Boxy

Na vašem boxu by neměly být žádné předměty, jako jsou háky, věšáky, provazy plné postrojů, atd. Vedle ohlávky a vodítka, by na boxu nemělo být nic jiného. Ostatní vaše postroje prosím uklízejte do vašich skříní a zamykejte si je, aby nedošlo ke ztrátám či poškození. Za nezabezpečené věci neneseme zodpovědnost. Prosíme, dodržujte vaše šatny čisté, např. formou služeb. Za jejich úklid neručíme!!!  Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

Stelivo

Naše standardní podestýlka, ať už pilin či slámy, je zhruba 10 až 15 cm. Tato vrstva je denně pročišťovaná a obměňovaná. Navíc je doplňovaná odpoledním vyvážením nečistot dle nutnosti. Stáje jsou prostorné a dobře izolované, s větracími okny. Přistýlání z důvodů chladu či nadměrného čpění tedy naštěstí není třeba, jako tomu bývá v některých jiných stájích. Z těchto důvodů, pouze v případě vašeho zájmu, zajistíme přistýlání vašeho boxu a to za poplatek 300 Kč/měsíc. Sami tak bez našeho vědomí laskavě nečiňte.

Krmení

Přistýlání senem či jádrem je přísně zakázané!!!  Pokud máte pocit, že váš kůň dostal málo, prosím řešte s pečovatelkou, která krmivo na vaše přání doplní.  Za nadměrné množství sena účtujeme poplatek 300 Kč/měsíc. Vaše doplňkové krmivo neskladujte v šatnách, domluvte si uskladnění s pečovatelkou.  Za ztrátu vašeho nezabezpečeného doplňkového krmiva neneseme žádnou zodpovědnost.

Přístup na pastviny

Děti do 12 let a neoprávněné osoby mají přísný zákaz vstupu na pastviny!  Ohrady jsou nepřetržitě pod elektrickým proudem, který lze vypnout přímo u vstupní brány. Rukojeti vstupních bran ohradníků vždy zavěste, nikdy nesmí zůstat na zemi! Vzhledem k sezónním plísním doporučujeme pravidelnou péči nohou, nebo omezit vstup na pastviny. Za vzniklé plísně neneseme zodpovědnost. Informujte prosím naše pečovatelky, pokud si nepřejete koně vyvádět ven, nebo na právě zabahněný výběh. Najdete-li nějaký cizí objekt na pastvinách, prosíme, odstraňte ho nebo nám to nahlaste.

Hala a Jízdárna

Náš skokový materiál je vám plně k dispozici. Každý majitel je povinen odklízet jak překážky, tak i veškeré nečistoty po svém koni ihned po své hodině pro další zákazníky.  Do haly pokud možno nevstupujte, je-li výcvik v provozu, nebo jen velmi tiše a ohleduplně, pouze po domluvě s právě přítomným jezdcem. Dodržujte rozvrh haly. 
Nevstupujte na venkovní jízdárnu po velkém dešti či v jeho průběhu, kdy jsou viditelné kaluže nebo velmi podmáčený povrh, čímž ho můžete trvale poškodit.  Sami si jízdárnu ani halu nikdy nekropte, požádejte pečovatele. Dodržujte ceduli „nevstupovat“, v době údržby.

Bezpečnost

Pokud již vašemu neplnoletému dítěti věříte na koni bez dozoru, doplňte prosím ve smlouvě, že nás vždy, např. formou sms, budete předem informovat, že dítě v daný den může na koni vyrazit samo, pokud mu to nedovolíte natrvalo, aniž bychom o tom museli být předem informováni, nebo dle dodatku ve smlouvě.

Nabídka ustájení koně - ceník